O KONFERENCJI

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I Konferencji „Elbląg PUBLIC HEALTH”: zdrowie, edukacja, nauka, którą organizuje Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu w dniu 20 kwietnia 2023 roku. Celem spotkania jest przeprowadzenie interdyscyplinarnej dyskusji z udziałem ekspertów z obszarów zarządzania opieką zdrowotną oraz edukacji medycznej, a wszystko to w kontekście wszechobecnych braków kadrowych w jednostkach opieki zdrowotnej w Polsce. Jest to nasz głos w toczącej się w przestrzeni publicznej debacie na temat poziomu kształcenia na nowo powstałych kierunkach medycznych, kształcących przyszłych lekarzy. Mamy świadomość, że jakość kształcenia przyszłych medyków przełoży się bezpośrednio na proces formowania rynku zdrowotnego w kontekście zdrowia publicznego, dlatego też zainicjowaliśmy tą szeroką dyskusję w murach naszej uczelni. Wszystkim nam bowiem – od uczelni wyższych poprzez instytucje rządowe przyświeca jeden cel – poprawa jakości opieki zdrowotnej w naszym kraju. W gestii uczelni medycznych pozostaje, zaś ważny element tego procesu – jakość kształcenia medycznego. O tych właśnie, krzyżujących się na różnych poziomach zarządzania problemach pragniemy podyskutować podczas spotkania w Elblągu. Konferencja jest adresowana do wszystkich tych, którym na sercu leży dobro Pacjentów oraz poprawa zdrowia publicznego:  lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, studentów kierunków medycznych i humanistycznych, organizatorów ochrony zdrowia, edukatorów. Przewidujemy udział w niej w charakterze prelegentów Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Aktywów Państwowych, Prezesa Agencji Badań Medycznych, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, głównych przedstawicieli władz samorządowych regionu Warmii i Mazur, dyrektorów jednostek ochrony zdrowia i innych wyśmienitych Gości. Mamy nadzieję, że spotkanie w Elblągu stanie się nie tylko okazją do gorącej dyskusji i wymiany poglądów, ale również zaowocuje nowymi kontaktami koleżeńskimi i pomysłami na rozwój naszych instytucji i nasz własny.

Do zobaczenia w Elblągu!

Rektor AMiSNS dr Magdalena Dubiella-Polakowska, prof. uczelni

 

wraz z Komitetem Organizacyjnym  

ORGANIZATOR KONFERENCJI

PATRONI HONOROWI KONFERENCJI

PARTNER WSPIERAJĄCY KONFERENCJĘ

SPONSOR KONFERENCJI

PKO FND LOGO RGB
Print
Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II"

INFORMACJE OGÓLNE

Ochrona zdrowia cierpi od lat na chroniczny brak kadr medycznych we wszystkich swoich sektorach. Przyczyny tego stanu są złożone. I choć udało się zmienić tę sytuację na nieco lepszą w zakresie chociażby zmniejszenia wypływu wykwalifikowanej kadry za granicę naszego kraju poprzez stopniowe zwiększanie jej uposażenia, jednak deficyty kadrowe są nadal bardzo głębokie i boleśnie odczuwane przez Pacjentów. W niektórych sektorach opieki zdrowotnej uniemożliwiają one realizację świadczeń zdrowotnych zgodnie z mapą ich potrzeb dla danego regionu.

Celem zwiększenia ilości lekarzy w Polsce, a brakuje ich na dzień dzisiejszy ok. 50 tysięcy, przedsięwzięto plan oparty na zwiększaniu ilości ośrodków ich edukacji, poza już istniejącymi w dużych miastach akademickich.

Ten ogólnopolski trend wzbudził niepokój. Pojawiło się pytanie, czy uda się w nowych, mniejszych ośrodkach utrzymać kształcenie lekarzy na wysokim poziomie, który obecnie stanowi niewątpliwą wizytówkę polskich lekarzy, docenianą na całym świecie.

Wszystkim tym trudnym tematom poświęciliśmy sesje naszej konferencji.

 

KOMITET NAUKOWY I ORGANIZACYJNY

Rektor dr Magdalena Dubiella-Polakowska prof. uczelni

Prorektor ds. studenckich i kształcenia medycznego dr hab. n. med. Beata Januszko – Giergielewicz prof. uczelni

Prorektor ds. kształcenia i organizacji dr Maciej Bogusławski

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr n. med. Anna Tałaj

Dziekan Wydziału Lekarskiego dr n. med. Jacek Perliński, prof. uczelni

 

PATRONI MEDIALNI

PROGRAM

Wykłady odbywają się w sali B 08

Rejestracja uczestników

9:00 - 10:00

Rozpoczęcie konferencji

10:00 - 10:30

Rektor AMiSNS Magdalena Dubiella-Polakowska

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek

Minister Zdrowia Adam Niedzielski

Ministerstwo Aktywów Państwowych podsekretarz stanu Andrzej Śliwka

Prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński

Rozpoczęcie konferencji, przywitanie uczestników

I PANEL WYKŁADOWY

10:30 - 12:30

Temat przewodni: Wyzwania systemu opieki zdrowotnej

Zastępca Prezesa NFZ , Arkadiusz Kosowski

„Zmiany kontraktowania usług medycznych 2023”

Dyrektor Centrum Rozwoju Badań Klinicznych Agnieszka Ryniec, Agencja Badań Medycznych

„Strategia edukacyjna w Agencji Badań Medycznych”

Prezeska Zarządu Instytutu Polityki Zdrowotnej, dr Iga Lipska

„Wdrożenie innowacyjnych technologii medycznych”

dr hab.n. med. Beata Januszko-Giergielewicz, prof. uczelni, dr n. hum. Oliwia Kowalczyk Collegium Medicum UMK w Toruniu

„Dynamiczne tendencje w zmianach metod kształcenia na kierunkach medycznych – ewolucja, nie rewolucja”

Moderator: dr hab.n. med. Beata Januszko-Giergielewicz, prof. uczelni, dr Maciej Bogusławski

Zastępca Prezesa NFZ

Przerwa na kawę

12:30 - 13:00

II PANEL DYSKUSYJNY

13:00 - 14:30

Temat przewodni: Kadry medyczne

Ministerstwo Zdrowia Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych – Małgorzata Zadorożna

dr n. med. Jacek Perliński, prof. uczelni

Przewodnicząca Regionu Warmińsko Mazurskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, dr Maria Dziąbowska 

Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Dorota Ronek

Przedstawiciel Naukowych Kół Medycznych AMiSNS, Dawid Pilewski

Moderator: dr n. med. Jacek Perliński, prof. uczelni, dr n. med. Anna Tałaj

 

LUNCH

14:30 - 15:00

III PANEL DYSKUSYJNY

Sala B 08

15:00 - 16:30

Temat przewodni: Aktualny stan opieki zdrowotnej w Polsce i perspektywy jej rozwoju

Z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia

Uczestnicy: przedstawiciele lekarzy, pielęgniarek, ratowników i innych zawodów medycznych

Moderator: dr n. med. Jacek Perliński, prof. uczelni, dr n.med. Anna Tałaj

 

IV PANEL

Sala B 11

15:00 - 16:30

Warsztaty interdyscyplinarne dla studentów

CYFRYZACJA

Paweł Lewandowski podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

dr hab. Katarzyna Kolasa Kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia I Zarządzania Opieką Zdrowotną, Profesor ALK, Lider kursu Digital Health – Start Me Up

TELEMEDYCYNA

dr hab. Paweł Pławiak, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych,  Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy  

ETYKA

dr n. hum. Marek Olejniczak, AMiSNS

 SOFT SKILLS

dr n. hum. Oliwia Kowalczyk, Collegium Medicum UMK w Toruniu

Moderator: dr hab.n. med. Beata Januszko-Giergielewicz, prof. uczelni, dr Magdalena Kiełbasiewicz, dr Piotr Kulikowski

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość modyfikacji programu.

 

REJESTRACJA
  KONTAKT

  W sprawach programu: 

  Beata Januszko – Giergielewicz

  e-mail: bjanuszkogiergielewicz@amisns.edu.pl

  W sprawach organizacyjnych, uczestników, obsługi: 

  Katarzyna Tykarska

  e-mail: konferencjaph@amisns.edu.pl

  tel: 451177570

  MIEJSCE KONFERENCJI

  Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

  ul. Lotnicza 2

  82-300 Elbląg

   

  DODATKOWE INFORMACJE

  Udział w konferencji jest bezpłatny.

  Za udział w konferencji przewidziano punkty edukacyjne.

  Projekt i realizacja Studio Kreatywne Fraktal

  Skip to content